Arkivet PDF Skriv ut E-postadress
Skrivet av saccf   

Information

Reportage

Seglingsresultat

 

IMS-mätning av Accent

De flesta arrangörer av segeltävlingar har sedan IMS började användas
som mätregel erbjudit LYS-klass för de mindre båtarna och IMS-klass för
de större båtarna. Det är lite omständigt och dyrt att mäta in en båt enligt IMS,
vilket har gjort att det hittills mest har varit ägare till större båtar med lite mer
tid och resurser som har mätt in sina båtar enligt denna mätregel.

En organisation som heter ORC-Club har nu tagit initiativ till att möjliggöra för
fler att kunna segla IMS-seglingar genom att göra mätning och regler lite enklare.
Det räcker till exempel med att en referensbåt av varje båttyp mäts för att båttypen
ska få ett mätetal, istället för att behöva mäta och väga varje enskild båt. Därefter
kan alla båtar av samma typ använda samma mätetal och sedan enkelt kunna skaffa
ett ORC-Club certifikat för den egna båten.

På en Accent har utförts mätning enligt IMS, vilket innebär att det är möjligt för alla Accenter att segla IMS-seglingar enligt ORC-Clubs regler. De som är intresserade av att skaffa ett komplett IMS-certifikat för den egna båten kan sedan enkelt göra en komplettering.

Accentförbundet är övertygat om att denna mätning kommer att öka båtens
värde och attraktionskraft, och givetvis vara ett intressant och spännande alternativ till
kappseglingar enligt LYS. De som är intresserade kan läsa mer om ORC-Club
www.orc.org.

Senast uppdaterad 2011-02-10 08:15
 

Enkät

Vilket tema skulle du helst vilja att nästa träff har ?
 

Material

Login FormulärSök