Välkommen till Svenska Accentförbundet

 

Svenska Accentförbundet verksamhet har som ändamål att:

  • Tillvarata Accentägares intressen, och bevara Accentens goda anseende som en utmärkt familje- och kappseglingsbåt.
  • Svara för upplysning och rådgivning om klassens verksamhet.
  • Sprida information, och verka för ett erfarenhetsutbyte mellan Accentägare via Accentbladet.
  • Anordna aktivitetsträffar under vinterhalvåret och en sommarträff.
  • Stödja tävlingsverksamhet, anordna Accentcup i entyp, distans och bankappsegling.
  • Som klassförbund Inom Svenska Seglarförbundet ansvara för klassregler och båtttypens dokumentation

 

 
Accent artikel i PB 13-02

alt

Medlemmar läser artikeln gratis genom att logga in på vår hemsida.

sida 1 | sida 2 | sida 3 | sida 4

Senast uppdaterad 2013-08-05 17:34
 

Enkät

Vilket tema skulle du helst vilja att nästa träff har ?
 

Material

Login FormulärSök