Välkommen till Svenska Accentförbundet Skriv ut

 

Svenska Accentförbundet verksamhet har som ändamål att:

  • Tillvarata Accentägares intressen, och bevara Accentens goda anseende som en utmärkt familje- och kappseglingsbåt.
  • Svara för upplysning och rådgivning om klassens verksamhet.
  • Sprida information, och verka för ett erfarenhetsutbyte mellan Accentägare via Accentbladet.
  • Anordna aktivitetsträffar under vinterhalvåret och en sommarträff.
  • Stödja tävlingsverksamhet, anordna Accentcup i entyp, distans och bankappsegling.
  • Som klassförbund Inom Svenska Seglarförbundet ansvara för klassregler och båtttypens dokumentation