ORC mätbrev och VPP data PDF Skriv ut E-postadress
Skrivet av saccf   

ORC mätbrev

Accent finns som s.k "IMS standard hull" i ORC systemet, vilket gör det enkelt för Accentägare att skaffa mätbrev för ORC. De som är intresserade av att skaffa ett mätbrev för ORC International (f.d. IMS) eller ORC Club skall vända sig till respektive lands Seglarförbund. Mer information finns på www.svensksegling.se.

ORC Club är "Ett förenklat respitsystem". Systemet baseras på ORC Int. men inmätning är enkel och kan i de flesta fall göras av båtägaren. För mer information om ORC:s regler, vilka mätningar som krävs eller ORC Int./ORC-Club tävlingar kan kontakta Svenska Havskappseglingsförbundet.

Bakgrund

Offshore Racing Congress, ORC administrerar och utvecklar respitsystemen ORC International (f.d. IMS) och ORC Club. De är främst avsedda för havskappsegling och används i relativt liten omfattning i Sverige där Svenskt Respitsytem (SRS) dominerar i klubb- och skärgårdsseglingar. Av våra grannländer har främst Finland använt ORC Club, medan Danmark nyttjat sitt egna DH system (vilket de danska nationella Accent-klassreglerna är anpassde till).

En intressant användning av ORC systemet är möjligheten att få fram seglingsdata och fartdiagram genom att använda s.k VPP (Velocity Prediction Program) som bygger på de detaljerade mätdata som finns i Accentens skrovmätfil hos ORC. Detta går således att använda för Accentägare som har ORC mätbrev. Mer information finns på ORCs internationella hemsida www.orc.org.

Senast uppdaterad 2011-03-08 21:41
 

Enkät

Vilket tema skulle du helst vilja att nästa träff har ?
 

Material

Login FormulärSök